Kørekort

Køreskole nybilist.info ejes og drives af Vibeke Granholm, som er uddannet kørelærer i Viborg ved Midtjysk Kørelæreruddannelse i 2009.

Kørekort til bil

Pris kr. 17.100,-
for den lovpligtige pakke som består af:
– 29 lektioner teori
– manøvrerbare
– køreteknikanlæg
– 16 lektioner kørsel på vej
– kørelektion + bil til praktiskprøve.

Bil

Generhverv

Tilmeld hold

Krav til kørekort til bil

Lovens min. krav for kørekort til almindelig bil kategori B

Det er tilladt at starte køreundervisningen 3 måneder før, du fylder 17 år

Du kan tidligst gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år
Den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år

Ifølge loven

Skal du som min. have gennemgået nedenstående inden den teoretiske og praktiske prøve
Teori: 29 teorilektioner á 45 minutter
Manøvrebane: Inden kørsel i trafikken skal du øve dig på et lukket areal mindst 4 lektioner á 45 minutter
Køretekniske anlæg: Lige inden køreprøven skal du på glatbane i mindst 4 lektioner á 45 minutter
Kørsel på vej: Lovkravet er 16 kørelektioner á 45 minutter på vej
Førstehjælpskursus: 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

Intet kørekort uden førstehjælp. Den 01. oktober 2006 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft
Dette betyder: Førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere,
der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus

Kurset omfatter 8 timers undervisning i basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger,
der sætte vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker

Uddannelses mål er at kursisten ved afslutningen af kurset skal kunne:

  1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne
    og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  2. Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
  3. Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker
  4. Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.
    Kurset anbefales også til dem der allerede har erhvervet sig kørekort

Krav til kørekort til traktor

Lovens krav til generhvervelse af kørekort til almindelig bil kategori B

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet skal du for at generhverve kørekortet, bestå en teoriprøve og en praktiskprøve (køreprøven)
Prøverne afholdes efter reglerne om køreprøve til almindelig bil. Dog er der ingen krav om, at du skal til manøvrebane eller glatbane.

Kørselsforbud

Har du haft kørekort i mindre end 3 år og fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning – Her kræves minimum 8 teorilektioner og 8 kørelektioner inden prøverne