Kørekort

Køreskole nybilist.info ejes og drives af Vibeke Granholm, som er uddannet kørelærer i Viborg ved Midtjysk Kørelæreruddannelse i 2009.

Kørekort til bil

Pris kr. 14.700,-
for den lovpligtige pakke som består af:
– 29 lektioner teori
– manøvrerbare
– køreteknikanlæg
– 16 lektioner kørsel på vej
– kørelektion + bil til praktiskprøve.

Vi kører Jaguar!

Bil

Traktor

Generhverv

Tilmeld hold

NYE TILMELDINGER TIL 2019

Krav til kørekort til bil

Lovens min. krav for kørekort til almindelig bil kategori B

Det er tilladt at starte køreundervisningen 3 måneder før, du fylder 17 år

Du kan tidligst gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år
Den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år

Ifølge loven

Skal du som min. have gennemgået nedenstående inden den teoretiske og praktiske prøve
Teori: 29 teorilektioner á 45 minutter
Manøvrebane: Inden kørsel i trafikken skal du øve dig på et lukket areal mindst 4 lektioner á 45 minutter
Køretekniske anlæg: Lige inden køreprøven skal du på glatbane i mindst 4 lektioner á 45 minutter
Kørsel på vej: Lovkravet er 16 kørelektioner á 45 minutter på vej
Førstehjælpskursus: 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

Intet kørekort uden førstehjælp. Den 01. oktober 2006 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft
Dette betyder: Førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere,
der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus

Kurset omfatter 8 timers undervisning i basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger,
der sætte vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker

Uddannelses mål er at kursisten ved afslutningen af kurset skal kunne:

 1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne
  og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 2. Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
 3. Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker
 4. Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.
  Kurset anbefales også til dem der allerede har erhvervet sig kørekort

Krav til kørekort til traktor

Lovens min. krav for kørekort til traktor

Når du skal have kørekort til traktor kan du starte til teori ca. 9 måneder før du bliver 16 år

Der er ingen krav til hvor meget eller hvilken undervisning man skal deltage i. Det er den enkelte elevs individuelle behov, der er afgørende for, hvor meget undervisning der er nødvendig
Teoriprøve: Teoriprøve er mundtlig og du kan tage teoripeøven et halvt år før du fylder 16 år
Praktisk prøve: Den praktistprøve køreprøven) kan du først komme til når man er fyldt 16 år.
Førstehjælp: 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

Intet kørekort uden førstehjælp. Den 01. oktober 2006 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft

Dette betyder: Førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere,
der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus

Kurset omfatter 8 timers undervisning i basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger,
der sætte vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker

Uddannelses mål er at kursisten ved afslutningen af kurset skal kunne:

 1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne
  og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 2. Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
 3. Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker
 4. Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.
  Kurset anbefales også til dem der allerede har erhvervet sig kørekort

Krav til generhvervelse af kørekort

Lovens krav til generhvervelse af kørekort til almindelig bil kategori B

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet skal du for at generhverve kørekortet, bestå en teoriprøve og en praktiskprøve (køreprøven)
Prøverne afholdes efter reglerne om køreprøve til almindelig bil. Dog er der ingen krav om, at du skal til manøvrebane eller glatbane.

Kørselsforbud

Har du haft kørekort i mindre end 3 år og fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning – Her kræves minimum 8 teorilektioner og 8 kørelektioner inden prøverne